Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

ve středu 10. 4. 2024 a ve čtvrtek 11. 4. 2024 vždy od 13.00 do 17:00 budou probíhat zápisy do prvních ročníků základní školy a základní školy speciální.

Zápis bude jako vždy probíhat zábavnou formou, během které budou děti plnit různé aktivity. Není nutné mít z něčeho obavy. Pokud nebude dítě naladěno na práci či ke hře, tuto část vynecháme. Veškeré potřebné formality naleznete zde u příspěvku a jejich papírovou podobu pak na místě zápisu. Není potřeba si cokoliv tisknout předem. 

Bez čeho se ovšem při zápisu neobjedeme, je doporučení školského poradenského zařízení pro vřazení do školy zřízené podle § 16 školského zákona – vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mějte ho, prosím, s sebou.

Bližší informace nalezete v přílohách. V případě potřeby se na nás obraťte telefonicky, veškeré dotazy upřesníme.

Mgr. Simona Žáková, ředitelka školy

podání žádosti

ZÁPIS – oznámení termínů a potřebných formalit

Zápisní list

žádost o odklad – PŠD

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání