Český jazyk 1

Balíček obsahuje :

 • 1 – Grafické znázornění vět (SMART notebook)
 • 2 – Grafické znázornění slov (SMART notebook)
 • 3 – Hláska a písmeno j,J (SMART notebook) 
 • 4 – Hláska a písmeno t,T (SMART notebook)
 • 5 – Hláska a písmeno s,S (SMART notebook)
 • 6 – Čtení obrázků zleva doprava (SMART notebook)
 • 7 – O koblížkovi (SMART notebook)
 • 8 – Délka samohlásek (PDF)
 • 9 – Hláska a písmeno l,La (SMART notebook)
 • 10 – Hláska a písmeno v,V (SMART notebook)
 • 11 – Pojmy (SMART notebook)
 • 12 – Čtení obrázků zleva doprava (SMART notebook)
 • 13 – Hláska a písmeno a,A (SMART notebook)
 • 14 – Hláska a písmeno i,I (SMART notebook)
 • 15 – Hláska a písmeno e,E (SMART notebook)
 • 16 – Hláska a písmeno m,M (SMART notebook)
 • 17 – Hláska a písmeno o,O (SMART notebook)
 • 18 – Hláska a písmeno u,U (SMART notebook)
 • 19 – Slabiky s M,m (SMART notebook)
 • 20 – Pohádka o veliké řepě (SMART notebook)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Český jazyk 2

Balíček obsahuje:

 • 1 – AZ pohádkový kvíz (SMART notebook, PDF)
 • 2 – Soutěž uhodneš pohádku (SMART notebook, PDF)
 • 3 – Hláska a písmeno č,Č (SMART notebook, PDF)
 • 4 – Hláska a písmeno h,H (SMART notebook, PDF)
 • 5 – Hláska a písmeno r,R (SMART notebook, PDF)
 • 6 – Hláska a písmeno ž,Ž (SMART notebook, PDF)
 • 7 – Hláska a písmeno f,F (SMART notebook, PDF)
 • 8 – Dvojhláska ou,Ou (SMART notebook, PDF)
 • 9 – Hláska a písmeno g,G (SMART notebook, PDF)
 • 10 – Hláska a písmeno ch,Ch (SMART notebook, PDF)
 • 11 – Hláska a písmeno ř,Ř (SMART notebook, PDF)
 • 12 – Červená Karkulka (SMART notebook, PDF)
 • 13 – Hláska a písmeno p,P (SMART notebook, PDF)
 • 14 – Hláska a písmeno n,N (SMART notebook, PDF)
 • 15 – Hláska a písmeno š,Š (SMART notebook, PDF)
 • 16 – Hláska a písmeno d,D (SMART notebook, PDF)
 • 17 – Hláska a písmeno z,Z (SMART notebook, PDF)
 • 18 – Hláska a písmeno k,K (SMART notebook, PDF)
 • 19 – Hláska a písmeno b,B (SMART notebook, PDF)
 • 20 – Hláska a písmeno c,C (PDF)
 • 21 – Hláska a písmeno c,C (SMART notebook, PDF)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Český jazyk 4

Balíček obsahuje:

 • 1 – Věta oznamovací (PDF)
 • 2 – Věta tázací (PDF)
 • 3 – Věta rozkazovací (PDF)
 • 4 – Druhy vět (PDF)
 • 5 – Významové souvislosti slov – slova stejného, podobného a opačného významu (PDF)
 • 6 – Významové souvislosti slov – třídění slov (PDF)
 • 7 – Významové souvislosti slov – slova stejného, podobného a opačného významu slov (PDF)
 • 8 – Samohlásky a souhlásky (PDF)
 • 9 – Druhy vět (SMART notebook)
 • 10 – Krátké a dlouhé samohlásky (PDF)
 • 11 – Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, slabiky (SMART notebook)
 • 12 – Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky (PDF)
 • 13 – Krátké a dlouhé samohlásky (PDF)
 • 14 – Boudo, budko (PDF)
 • 15 – Hlavní postavy a jejich vlastnosti (PDF)
 • 16 – Významové souvislosti slov (SMART notebook)
 • 17 – Přepis slov, vět (PDF)
 • 18 – Měkké a tvrdé souhlásky (SMART notebook)
 • 19 – Měkké a tvrdé souhlásky (PDF)
 • 20 – Tiché čtení (PDF)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Český jazyk 5

Balíček obsahuje:

 • 1 – Začínám (PDF)
 • 2 – Přiletěli špačci (PDF)
 • 3 – Poslední vlaštovka (PDF)
 • 4 – Zachrál mě Franta Šramota (PDF)
 • 5 – Novoroční příběh (PDF)
 • 6 – Jak se cipísek narodil(PDF)
 • 7 – Jehňátko (PDF)
 • 8 – Sám na pustém ostrově (PDF)
 • 9 – Dobrodružství (PDF)
 • 10 – Zlatovláska (PDF)
 • 11 – Pohádka (SMART notebook, PDF)
 • 12 – Bajka (SMART notebook, PDF)
 • 12 – Bajka – prac.list (PDF)
 • 13 – O lišce vráně a sýru (PDF)
 • 14 – Pověst (PDF)
 • 15 – Povídka (SMART notebook, PDF)
 • 16 – Pověst (SMART notebook, PDF)
 • 17 – Báseň (SMART notebook, PDF)
 • 17 – Báseň – pracovní list (PDF)
 • 18 – Hra (PDF)
 • 19 – Test 1 (PDF)
 • 20 – Test 2 (PDF)
 • 20 – Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Dějepis 6 – 1. polovina

Balíček obsahuje:

 • 1 – Opakování učiva (PDF)
 • 2 – Úvod do hodiny dějepisu (PDF)
 • 3 – Doba předhistorická (PDF)
 • 4 – Doba historická (PDF)
 • 5 – Pravěk (PDF)
 • 6 – Pravěká zvířata (PDF)
 • 7 – Lov pravěkých zvířat (PDF)
 • 8 – Pravěké zbraně (PDF)
 • 9 – Počátky lidské společnosti – pravěk (PDF)
 • 10 – Kulty v pravěku (PDF)
 • 11 – Doba kamenná – lovci a sběrači (PDF)
 • 12 – Pravěk – zemědělství (PDF)
 • 13 – Pravěk – archeologie (PDF)
 • 14 – Pravěk – počátky zpracování kovů (PDF)
 • 15 – Pravěk – doba železná (PDF)
 • 16 – Pravěk – opakování (SMART notebook)
 • 17 – Starověké civilizace (PDF)
 • 18 – Život v době nejstarších civilizací (PDF)
 • 19 – Starověk – kolébka civilizace (PDF)
 • 20 – Vznik státu a písma (PDF)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Dějepis 6 – 2. polovina

Balíček obsahuje:

 • 1 – Dělení starověkých států + prezentace (PDF)
 • 2 – Život na březích Nilu + prezentace (PDF)
 • 3 – Egypt – přírodní podmínky, řemesla, bydlení + prezentace (PDF)
 • 4 – Starověk na Dálném východě + prezentace (PDF)
 • 5 – Opakování + prezentace (PDF)
 • 6 – Počátek řeckých civilizací + prezentace (PDF)
 • 7 – Řecko, přírodní podmínky, vývoj + prezentace (PDF)
 • 8 – Řecko, společenský vývoj, řecká jména + prezentace (PDF)
 • 9 – Počátek řeckých civilizací II. + prezentace (PDF)
 • 10 – Sparta, Athény + prezentace (PDF)
 • 11 – Vrchol a pád řeckých civilizací + prezentace (PDF)
 • 12 – Život v Řecku – shrnutí + prezentace (PDF)
 • 13 – Vznik a vývoj starého Říma + prezentace (PDF)
 • 14 – Řím – obecné poznatky + prezentace (PDF)
 • 15 – Od římského císařství do středověku + prezentace (PDF)
 • 16 – Život v Římě + prezentace (PDF)
 • 17 – Přínos starověkých civilizací + prezentace (PDF)
 • 18 – Celková časová osa + prezentace (PDF)
 • 19 – Historické památky + prezentace (PDF)
 • 20 – Shrnutí učiva + prezentace (PDF)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Dějepis 7

Balíček obsahuje:

 • 1 – První zemědělci (PDF)
 • 2 – Doba železná (PDF)
 • 3 – Slované (PDF)
 • 4 – Velké stěhování národů (PDF)
 • 5 – Velkomoravská říše (PDF)
 • 6 – Knížata a králové (PDF)
 • 7 – O rytířích a turnajích (PDF)
 • 8 – Na hradech (PDF)
 • 9 – Otec Vlasti (PDF)
 • 10 – Středověká církev (PDF)
 • 11 – Mistr Jan Hus (PDF)
 • 12 – Václav IV. (PDF)
 • 13 – Význam Karla IV. (PDF)
 • 14 – Přemyslovci, Lucemburkové (PDF)
 • 15 – Gotika (PDF)
 • 16 – Křížové výpravy (PDF)
 • 17 – Husitské období v Kadani (PDF)
 • 18 – Jiří z Poděbrad (PDF)
 • 19 – Vladislav Jagellonský (PDF)
 • 20 – Pravěk (PDF)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Dějepis 8 a 9

Balíček obsahuje:

 • 1 – Důsledky 2. světové války (PPT)
 • 2 – Klement Gottwald (PPT)
 • 3 – Únor 1948 převrat (PPT)
 • 4 – Rok 1968 (PPT)
 • 5 – Alexandr Dubček (PPT)
 • 6 – Rok 1989 Sametová revoluce (PPT)
 • 7 – Václav Havel (PPT)
 • 8 – Vznik ČR (PPT)
 • 9 – Evropská unie (PPT)
 • 10 – Rok 1948, 1968, 1989 pro český stát (PPT)
 • 11 – Počátek novověku stát (PPT)
 • 12 – Vliv náboženství na chápání světa (PPT)
 • 13 – Kryštof Kolumbus (PPT)
 • 14 – Humanismus, vynález knihtisku (PPT)
 • 15 – Život lidí v novověku (PPT)
 • 16 – Císařský dvůr Rudolfa II. (PPT)
 • 17 – Alchymie (PPT)
 • 18 – Bitva na Bílé hoře (PPT)
 • 19 – Doba temna, Komenský (PPT)
 • 20 – Baroko, prvky baroka (PPT)
 • 21 – 1. světová válka (PPT)
 • 22 – Tomáš Garrigue Masaryk (PPT)
 • 23 – Vznik samostatné ČSR (PPT)
 • 24 – Dr. Edvard Beneš (PPT)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Informatika 8

Balíček obsahuje:

 • 1 – Hardware a periferie počítače (PDF)
 • 2 – Obsluha PC (DOC, PDF)
 • 3 – Hardware a periferie (DOC, PDF)
 • 4 – Práce s klávesnicí (DOC, PDF)
 • 5 – Grafický editor – Malování (DOC, PDF)
 • 6 – Microsoft office Word (PDF, PPT) >>>
 • 7 – MS Office Word 2003 orientace v textu (DOC, PDF)
 • 8 – MS Office Word 2003 formátování písma (DOC, PDF)
 • 9 – MS Office Word 2003 úprava textu (DOC, PDF)
 • 10 – MS Office Word 2003 vkládání obrázků (DOC, PDF)
 • 11 – MS Office Power Point postup tvorby prezentace (PDF, PPT)
 • 12 – Cvičná prezentace (PDF, PPT)
 • 13 – Oprava chybné prezentace (PDF, PPT)
 • 14 – Internet (PDF, PPT)
 • 15 – Základní prvky internetového prohlížeče (PDF, PPT)
 • 16 – Informace na internetu – dopravní spojení (PDF, PPT)
 • 17 – Práce na internetu – vyhledáv.informací (DOC, PDF)
 • 18 – Pravidla bezpečného internetu (PDF, PPT)
 • 19 – Elektronická pošta (PDF, PPT)
 • 20 – Elektronická pošta (DOC, PDF)
 • Metodický list (soubor PDF)

Balíček ke stažení:

Matematika 1

Balíček obsahuje:

 • 1 – Třídění geometrických tvarů (PDF)
 • 2 – Vybarvování dle předlohy (PDF)
 • 3 – Sněhuláci (PDF)
 • 4 – Krychle, koule, válec (PDF)
 • 5 – Řádek, sloupek (PDF)
 • 6 – Geometrické tvary (SMART notebook)
 • 7 – Sčítání do 5 (SMART notebook)
 • 8 – Odčítání do 5 (SMART notebook)
 • 9 – Prostorová orientace (PDF)
 • 10 – Prostorová orientace (SMART notebook)
 • 11 – Posloupnost – řada a sloupec v oboru do 5 (PDF)
 • 12 – Číslo a počet v oboru do 5 (PDF)
 • 13 – Číslo a počet v oboru do 5 (SMART notebook)
 • 14 – Dočítání v oboru do 5 (SMART notebook)
 • 15 – Porovnávání s obrázky 1-5 (PDF)
 • 16 – Dočítání v oboru do 5 (PDF)
 • 17 – Počítání s penězi (SMART notebook)
 • 18 – Počítání s penězi (PDF)
 • 19 – Slovní úlohy (PDF)
 • 20 – Slovní úlohy (SMART notebook)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Zeměpis 6 a 7

Balíček obsahuje:

 • 1 – Hranice státu ČR a Evropa (PDF)
 • 2 – Hranice státu ČR a Evropa (PDF, PPT)
 • 3 – ČR – poloha, rozloha, sousední státy (PDF)
 • 4 – ČR – poloha, rozloha, sousední státy(PDF, PPT)
 • 5 – Přírodní podmínky ČR (PDF)
 • 6 – Přírodní podmínky ČR (PDF, PPT)
 • 7 – Podmínky ČR, rozmístění obyvatelstva, vesnice a města (PDF)
 • 8 – Podmínky ČR, rozmístění obyvatelstva, vesnice a města (PDF, PPT)
 • 9 – Kraje ČR (PDF)
 • 10 – Kraje ČR (PDF, PPT)
 • 11 – Vesmír a Země, planeta Země (PDF)
 • 12 – Vesmír a Země, planeta Země (PDF, PPT)
 • 13 – Planeta Země, svět na mapě – povrch (PDF)
 • 14 – Planeta Země, svět na mapě – povrch (PDF, PPT)
 • 15 – Krajinná sféra Země (PDF)
 • 16 – Krajinná sféra Země (PDF, PPT)
 • 17 – Světadíly Asie, Afrika (PDF)
 • 18 – Světadíly Asie, Afrika (PDF, PPT)
 • 19 – Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie (PDF)
 • 20 – Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie (PDF, PPT)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Zeměpis 8 a 9

Balíček obsahuje:

 • 1 – Opakování učiva ze 7. ročníku (PDF)
 • 2 – Evropa (PDF)
 • 3 – Vodstvo Evropy (PDF)
 • 4 – Oceány a moře, státy západní Evropy (PDF)
 • 5 – Státy severní Evropy (PDF)
 • 6 – Střední Evropa (PDF)
 • 7 – Státy střední Evropy (PDF)
 • 8 – Státy jižní Evropy (PDF)
 • 9 – Státy jihovýchodní Evropy (PDF)
 • 10 – Státy východní Evropy (PDF)
 • 11 – Evropa opakování (PDF)
 • 12 – Česká republika a Evropa (PDF)
 • 13 – Krajské členění České republiky (PDF)
 • 14 – Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR (PDF)
 • 15 – Kraje Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský (PDF)
 • 16 – Česká republika (PDF)
 • 17 – Česká republika opakování (PDF)
 • 18 – Územní jednotky státní správy a samosprávy (PDF)
 • 19 – Region Kadaň (PDF)
 • 20 – Česká republika opakování (SMART notebook)
 • 21 – Česká republika a Evropa opakování (PPT)
 • 22 – Evropa – cestovní ruch a rekreace (PPT)
 • 23 – Evropa – opakování (SMART notebook)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení: