(dle § 118 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška 74/2005 O zájmovém vzdělávání)

Provoz školní družiny:

Ranní: od 6:00 do 7:35

Odpolední: od 11:35 do 16:00

Vychovatelky: Klára Banášková, DiS.

                Ivana Meserszmidová

֎ Školní družina je důležitým partnerem pro rodinu i školu, je výraznou součástí vzdělávacího systému.

֎ Zájmové vzdělávání je v naší škole realizováno formou výchovnou, vzdělávací a volnočasovou s respektem ke spontánním činnostem, dále pak odpočinkem a relaxací, vždy s ohledem na možnosti a schopnosti každého dítěte.

֎ Ke svým činnostem využívá třídy ŠD, odborné učebny jako cvičná kuchyňka, učebna ICT, keramickou a multifunkční dílnu, relaxační místnost Snoezelen, k venkovním aktivitám především hřiště v areálu školy, blízký lesopark atd.

֎ Usilujeme o to, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima celé školy.

֎ Poplatek za služby ŠD je 70,- Kč, v případě vícečetných rodin je cena pro sourozence ve výši 40,- Kč.

֎ Kapacita ŠD: 2 oddělní    1. oddělení – 14

                            2. oddělení – 6

֎ Přihláška k zájmovému vzdělávání je k dispozici u vychovatelek nebo zde.

֎ Vzdělávací program: viz Vzdělávací programy školy