14.5. se XII. a XIII. třída přenesly do období středověku a prohloubily si znalosti z této doby. Probrali jsme středověké jídlo, pití, oblečení, umělecké slohy v umění, památky, rozdělení společnosti, cechy, život lidí, hudbu a podobně. Vše pomocí různých her a tvoření. Během dílniček jsme si vyzkoušeli středověká řemesla jako kroužkování drátu na drátěnou košili nebo psaní brkem.

Poznatky se prolínaly přes český jazyk, angličtinu, výtvarnou, pracovní i hudební výchovu, informatiku, výchovu k občanství a dějepis. Zahrnuta zde byla i průřezová témata – osobnostní a sociální rozvoj, multikulturní výchova a mediální výchova.

Jeden z žáků na své vlastní přání připravil pro ostatní praktickou ukázku boje rytíře a lapky ⚔️.

Na závěr si každý vybral své středověké povolání a vytvořil svůj cechovní znak 😊.

Mgr. Martina Smiljeková a Mgr. Miluše Borbélyová.