Včela – živočich, který na svých nohách nese osud celé planety. Vytváří řadu produktů jako např. med, vosk, propolis, mateří kašičku, které se člověk naučil využívat. Její největší význam je v opylování rostlin. Pokud by zanikly včely, do 4 let zanikne lidstvo, jejich práci člověk nedokáže nikdy nahradit.

O významu a způsobu života včeliček si povídaly s panem včelařem děti z přípravných tříd a prvního ročníku v den, který patřil včelkám 🐝❤️.