Školní rok 2019/2020

1. PT třída:
Zuzana Eisenhammerová

I. třída (1., 2., 3., 4. ročník):
Bc. Emilie Zborníková

II. třída (1., 3., 5. ročník):
Mgr. Lucie Tikalová

III. třída (4. ročník):
Mgr. Dagmar Kuchařová

IV. třída (třída s PAS):
Mgr. Martina Smiljeková

V. třída (3., 5. ročník):
Mgr. Lucie Weissová

VI. třída (6. ročník):
Alexandra Strádalová

třída VII. A (7. ročník):
Mgr. Miroslav Metlický

třída VII. B (7. ročník):
Mgr. Libor Šopf


VIII. třída (8. ročník):
Bc. Nikola Eisenhammerová

IX. třída (9. ročník):
Bc. Martin Dlouhý

X. třída (třída ZŠS):
Mgr. Jitka Albrechtová

XI. třída (třída ZŠS):
Mgr. Zdeněk Hanták

XII. třída (třída ZŠS):
Mgr. Miluše Borbélyová

Bez třídnictví

Mgr. Dana Holická
Anna Nováková (částečný úvazek)
Mgr. Petr Sivák

Asistenti pedagoga:

Lucie Černá
Lucie Chlupová
Vlčková Andrea
Dana Libiaková

Veronika Lukešová
Polláková Jaroslava
Lenka Shamalová

Marta Tichá
Michala Turjančíková
Bc. Veronika Barešová, Dis

Metodik školní prevence:

Mgr. Zdeněk Hanták

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Smiljeková

Školní družina:

Bc. Veronika Barešová, Dis

Meserszmidová Ivana

Pedagogická činnost

Meserszmidová Ivana

Učitelka ZŠ v nemocnici:

Mgr. Hana Zimová

Učitelka MŠ a vychovatelka ŠD v nemocnici:

Jitka Gadušová