Školní rok 2021/2022

1. PT třída:
Zuzana Eisenhammerová

I. třída (1., 2. ročník):
Mgr. Lucie Weissová

II. třída (3., 4. ročník):
Mgr. Dagmar Kuchařová

III. třída (1., 3., 5. ročník):
Mgr. Lucie Tikalová

IV. třída (PAS, TSŠ 5., 10. rořník):
Mgr. Martina Smiljeková

V. třída (5. ročník):
Bc. Martin Dlouhý

VI. třída (6. ročník):
Mgr. Nikola Mašková

VII. třída (7. ročník):
Mgr. Zuzana Kóňová

VIII. třída (8. ročník):
Mgr. Jitka Coňková

třída IX. A (9. ročník):
Mgr. Miroslav Metlický

třída IX. B (7, 9. ročník):
Mgr. Libor Šopf

X. třída (třída ZŠS):
Mgr. Jitka Albrechtová

XI. třída (třída ZŠS):
Mgr. Zdeněk Hanták

XII. třída (třída ZŠS):
Mgr. Miluše Borbélyová

Bez třídnictví

Mgr. Dana Holická
Mgr. Petr Sivák

Asistenti pedagoga:

Lucie Černá
Lucie Chlupová
Vlčková Andrea
Klára Banášková, DiS

Smiljeková Nicole
Polláková Jaroslava
Lenka Shamalová

Dana Libiaková
Michala Turjančíková
Bc. Veronika Barešová, DiS

Metodik školní prevence:

Mgr. Zdeněk Hanták

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Smiljeková

Školní družina:

Klára Banášková, DiS

Meserszmidová Ivana

Pedagogická činnost

Meserszmidová Ivana

Učitelka ZŠ v nemocnici:

Mgr. Hana Zimová

Učitelka MŠ a vychovatelka ŠD v nemocnici:

Jitka Gadušová