Školní rok 2021/2022

1. PT třída:
Zuzana Eisenhammerová

I. třída (1., 4. ročník):
Mgr. Lucie Weissová

II. třída (2., 5. ročník):
Mgr. Dagmar Kuchařová

III. třída (1., 2., 3., 4. ročník):
Bc. Emilie Zborníková

IV. třída (poruchy chování):
Mgr. Lucie Tikalová

V. třída (třída s PAS):
Mgr. Martina Smiljeková

VI. třída (6. ročník):
Mgr. Zuzana Kóňová

VII. třída (7. ročník):
Mgr. Jitka Coňková

třída VIII. A (8. ročník):
Mgr. Miroslav Metlický

třída VIII. B (8. ročník):
Mgr. Libor Šopf

IX. třída (9. ročník):
Bc. Martin Dlouhý

X. třída (třída ZŠS):
Mgr. Jitka Albrechtová

XI. třída (třída ZŠS):
Mgr. Zdeněk Hanták

XII. třída (třída ZŠS):
Mgr. Miluše Borbélyová

Bez třídnictví

Mgr. Dana Holická
Mgr. Petr Sivák

Asistenti pedagoga:

Lucie Černá
Lucie Chlupová
Vlčková Andrea
Klára Banášková, DiS

Smiljeková Nicole
Polláková Jaroslava
Lenka Shamalová

Dana Libiaková
Michala Turjančíková
Bc. Veronika Barešová, DiS

Metodik školní prevence:

Mgr. Zdeněk Hanták

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Smiljeková

Školní družina:

Klára Banášková, DiS

Meserszmidová Ivana

Pedagogická činnost

Meserszmidová Ivana

Učitelka ZŠ v nemocnici:

Mgr. Hana Zimová

Učitelka MŠ a vychovatelka ŠD v nemocnici:

Jitka Gadušová