Školní rok 2019/2020

1. PT třída:
Zuzana Eisenhammerová

I. třída (1., 3. ročník):
Mgr. Dagmar Kuchařová

II. třída (2., 4. ročník):
Mgr. Lucie Weissová

III. třída (2., 4., 6. ročník):
Mgr. Lucie Tikalová

IV. třída (třída s PAS):
Mgr. Martina Smiljeková

V. třída (5. ročník):
Alexandra Strádalová

VI. třída (6. ročník):
Mgr. Miroslav Metlický

VII. třída (7. ročník):
Bc. Nikola Eisenhammerová

VIII. třída (8. ročník):
Bc. Martin Dlouhý

IX. třída (9. ročník):
Mgr. Libor Šopf

X. třída (třída ZŠS):
Mgr. Jitka Albrechtová

XI. třída (třída ZŠS):
Mgr. Zdeněk Hanták

XII. třída (třída ZŠS):
Mgr. Miluše Borbélyová

Bez třídnictví

Mgr. Ivo Havránek (částečný úvazek)
Mgr. Dana Holická
Anna Nováková (částečný úvazek)
Mgr. Petr Sivák

Asistenti pedagoga:

Lucie Černá
Lucie Chlupová
Blanka Kokošková
Dana Libiaková

Veronika Lukešová
Klára Pýchová
Lenka Shamalová

Marta Tichá
Jan Tuček
Michala Turjančíková

Metodik školní prevence:

Mgr. Zdeněk Hanták

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Smiljeková

Školní družina:

Hana Kóňová
Klára Pýchová

Učitelka ZŠ v nemocnici:

Mgr. Hana Zimová

Učitelka MŠ a vychovatelka ŠD v nemocnici:

Jitka Gadušová