Výchovný poradce

Mgr. Martina Smiljeková

Školní metodik prevence

Mgr. Zdeněk Hanták

KONZULTAČNÍ HODINY: KONZULTAČNÍ HODINY:

Úterý 9:55 – 10:40 , 11:45 – 12:30 Pondělí, středa 11:35 – 13:00

Středa: 11:45 – 12:30
Kdykoliv po předchozí domluvě Kdykoliv po předchozí domluvě

Náplní práce metodika je:

  • zajišťovat akce v rámci preventivního programu školy
  • zajišťovat souhru pedagogického kolektivu a efektivitu nastaveného systému
  • působit preventivně = organizovat besedy s odborníky a exkurze, zapůjčovat zájemcům vhodnou literaturu, hovořit s žáky o sociálně patologických jevech
  • mapovat školní prostředí, kontrolovat situaci a včas reagovat na problémy
  • usilovat o lepší spolupráci rodiny a školy, informovat rodiče o organizacích a sdruženích pomáhajících s prevencí
  • vyhodnocovat úspěšnost a efektivitu snažení

V čem může výchovný poradce pomoci:

  • individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
  • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • pomoc při volbě povolání
  • zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště

Dokumenty