Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy:
Výzva č. 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu CZ:

Sebevzdělávání

Registrační číslo projektu:
 CZ.02.02.02/00/22_002/0003981

Anotace výzvy:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Datum zahájení projektu:
1.1.2023

Datum ukončení projektu:
31.12.2025