Děkujeme všem za podporu, které se velmi vážíme.

SABINA UHLÍŘOVÁ – Benzina Klášterec nad Ohří

Peněžní dar

ZAHRADNICKÉ CENTRUM STUDENÝ

Nepeněžní dar

YAFENG ZCECHIA AUTOMOTUVE INTERIOR SYSTEM s.r.o.

Peněžní dar

NADACE ČEZ

Ve středu 14.12.2016 byla na naší škole zprovozněna plošina, která umožní tělesně postiženým žákům neomezený pohyb v budově školy. Škola touto cestou děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku.

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek, za který byla zakoupena mobilní iPadová učebna. Žáci si tak osvojují moderní technologie, učí se vyhledávat potřebné informace a vyučování je více atraktivní vzhledem k výukovým a zábavným aplikacím. Mobilní učebna je největším přínosem pro žáky, kteří mají narušené komunikační a sociální dovednosti. Za tento nadační příspěvek žáci a zaměstnanci školy Nadaci ČEZ mnohokrát děkují.

VÍTKOVICE – IOS s.r.o.

ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň děkuje firmě VÍTKOVICE – IOS s.r.o. se sídlem v Tušimicích za poskytnutí sponzorského daru. Finanční obnos je využíván pro nákup spotřebního zboží do hodin pracovní výchovy.