Název výzvy:
Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ:
Vzdělávejme a pomáhejme

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005318

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit

Datum zahájení projektu:
1.8.2017

Datum ukončení projektu:
31.7.2019

Celý dokument ke stažení:
Vzdělávejme a pomáhejme (staženo 753× )