Matematika 3, 4

Balíček obsahuje :

 • 1 – Sčítání a odčítání 0-20 (oubor Smart notebook) >>>
 • 2 – Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 (PDF)
 • 3 – Číselná řada 0 – 100, porovnávání (SMART notebook)
 • 4 – Číselná řada 0 – 100, porovnávání (PDF)
 • 5 – Sčítání a odčítání 0 – 100 bez přechodu desítky (SMART notebook)
 • 6 – Sčítání a odčítání 0 – 100 bez přechodu desítky (PDF)
 • 7 – Sčítání a odčítání jednotek s přechodem i bez přechodu desítky v oboru 0 – 100 (SMART notebook)
 • 8 – Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 s přechodem (PDF)
 • 9 – Násobení a dělení čísly 2, 3 (PDF)
 • 10 – Písemné Sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru 0 – 100 (SMART notebook)
 • 11 – Písemné Sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru 0 – 100 (PDF)
 • 12 – Zaokrouhlování čísel na desítky (SMART notebook)
 • 13 – Zaokrouhlování čísel na desítky (PDF)
 • 14 – Násobení a dělení čísly 4, 5 (PDF)
 • 15 – Násobení a dělení čísly 6, 7 (PDF)
 • 16 – Násobení a dělení čísly 8, 9 (PDF)
 • 17 – Násobení a dělení v oboru do 100 (SMART notebook)
 • 18 – Násobení a dělení v oboru do 100 (PDF)
 • 19 – Prostorová orientace (PDF)
 • 20 – Numerace do 100 (PDF)
 • 21 – Číselný obor do 20(PDF)
 • 22 – Numerace do 10 (SMART notebook)
 • 23 – Početní obor do 20 (SMART notebook)
 • 24 – Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (SMART notebook)
 • 25 – Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky (SMART notebook)
 • 26 – Odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky (SMART notebook)
 • 27 – Numerace do 20 (SMART notebook)
 • 28 – Třídění geometrických tvarů (SMART notebook)
 • 29 – Slovní úlohy s použitím platidel (SMART notebook)
 • 30 – Geometrické tvary (SMART notebook)
 • 31 – Geometrické tvary a tělesa (SMART notebook)
 • 32 – Slovní úlohy (SMART notebook)
 • 33 – Sčítání stejných sčítanců (SMART notebook)
 • 34 – Použití platidel (SMART notebook)
 • 35 – Numerace do 100 po desítkách (SMART notebook)
 • 36 – Vztahy o několik více o několik méně (SMART notebook)
 • 37 – Prostorová orientace (SMART notebook)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení:

Matematika 5

Balíček obsahuje:

 • 1 – Použití platidel (PDF)
 • 2 – Jednotky délky (PDF)
 • 3 – Sčítání a odčítání do 100 (PDF)
 • 4 – Násobenní a dělení (SMART notebook)
 • 5 – Násobenní a dělení s obrázky (PDF)
 • 6 – Číselnná řada a porovnávání po jednotkách (PDF)
 • 7 – Tabulka na řadu násobků (PDF)
 • 8 – Sudá a lichá číla s násobilkou (PDF)
 • 9 – Sčítání do 1000 (PDF)
 • 10 – Práce s kalkulátorem (SMART notebook, PDF)
 • 11 – Číselná řada a porovnávání v desítkách (PDF)
 • 12 – Číselná řada a porovnávání ve stovkách (PDF)
 • 13 – Sudá,lichá čísla (PDF)
 • 14 – Sčítání a odčítání bez přechodu 10 do 1000 (PDF)
 • 15 – Počítání ve stovkách (PDF)
 • 16 – Test 1 (PDF)
 • 17 – Test 2 (PDF)
 • 18 – Čísla do 1000 (SMART notebook)
 • 19 -Délka (SMART notebook)
 • 20 – Sudá a lichá čísla (SMART notebook)
 • 21 – Tabulka ZOO (SMART notebook)
 • 22 – Tabulka (PDF)
 • 23 – Prostorová tělesa (SMART notebook)
 • 24 – Hmotnost (SMART notebook)
 • 25 – Hmotnost (PDF)
 • 26 – Sčítání a odčítání do 1000 (PDF)
 • 27 – Zaokrouhlování (SMART notebook)
 • 28 – Zaokrouhlování (PDF)
 • 29 – Objem (SMART notebook)
 • 30 – Čas (SMART notebook)
 • 31 – Zábavné násobení a dělení (PDF)
 • 32 – Malá násobilka (SMART notebook)
 • 33 – Mince a bankovky (SMART notebook)
 • 34 – Matematické hry (SMART notebook)
 • 35 – Slovní úlohy na manipulaci s penězi (PDF)
 • 36 – Čas (PDF)
 • 37 – Test 3 (PDF)
 • Metodický list (PDF)

Balíček ke stažení: