Ve speciálních třídách oslavili žáci 27. 3. Světový den divadla. Při projektovém vyučování se žáci zaměřili na nadcházející Velikonoce a v rámci dne divadla si vybrali ztvárnění pohádky O kohoutkovi a slepičce. Vyprávění pohádky, odpovídání na otázky k příběhu a vybarvení i poskládání časového děje doplnilo divadelní ztvárnění. Žáci se pomocí vytvořených postav zapojili do děje pohádky a oslavili svým divadelním uměním  tento významný den.