Středa 12. 4.  od 13:00 do 17:00

Čtvrtek 13. 4. od 13:00 do 17:00

Zápis bude probíhat zábavnou formou. Během herních aktivit dětí pod dohledem speciálních pedagogů zákonní zástupci vyplní potřebné náležitosti.

Škola přijímá žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

dle § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění.

Nabízíme vzdělávání v souladu s doporučenými podpůrnými opatřeními v kolektivu s nižším počtem dětí, pod pedagogickým vedením speciálního pedagoga ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Zohlednění všech potřeb, možností, schopností dítěte a individuální přístup je samozřejmostí.

Přijímáme  žáky do vzdělávacích programů základní školy a základní školy speciální

Výuka probíhá dle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte v kolektivu 6 – 14 dětí.

Ve třídách pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem, s kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus je výuka realizovánu v počtu 4 – 6 žáků.


Pokud máte jakékoliv dotazy, či nás chcete navštívit, kontaktujte nás na telefon 474 333 304.

Podání žádosti

Podmínky k přijetí

Zápisní list

Źádost