Volný den ředitele školy dne 5. 4. 2023 (středa)  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) z organizačních  a provozních důvodů – Odborné školení pedagogického personálu – Výzva MŠMT č. 02_22_002 pro MŠ a ZŠ, dle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb..

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.