O vodě by se dalo hovořit dlouho, proto jsem vybrala pro žáky 4 hlavní témata, aby se mohly zapojit všechny ročníky. Po shlédnutí pohádky O kapičce jsme navázali na koloběh vody v přírodě, skupenství vody, užití vody kolem nás a její ochranu. Témata se nám prolínala skoro všemi předměty. 

Mgr. Martina Smiljeková