Zápis do 1.ročníku ZŠ zřízené podle §16 odst.9 školského zákona (v platném znění) a do 1. třídy ZŠ speciální proběhne ve dnech 26. 4. 2021 – 30. 4. 2021 distančním způsobem předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Nabízíme:

 • vzdělávání podle osnov základní školy s možností úpravy podle rozsahu potřeb a handicapu dítěte v kolektivu s menším počtem žáků ve třídách (6–14 žáků)
 • vzdělávání pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem, kombinací tělesného a smyslového postižení ve třídách (4-6 žáků)
 • výborné zkušenosti se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra – třída pro děti s PAS
 • individuální přístup s maximálním zohledněním potřeb a možností dítěte
 • úpravu učiva formou individuálních vzdělávacích plánů
 • speciální metody a formy práce
 • kompenzační pomůcky
 • bezbariérový přístup a bezbariérové řešení pohybu dětí po škole
 • školní vybavenost – cvičná kuchyňka, multifunkční dílna, keramická dílna, relaxační místnost, školní pozemek
 • školní jídelnu v areálu školy
 • školní družinu

podání žádosti

kritéria k přijetí

zápisní list

Mgr. Simona Žáková
ředitelka školy