Vážení rodiče,

do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu v ČR, je nutné dokončit volby do školské rady.

Proto přípravný výbor voleb do ŠR pod vedením Bc. Martina Dlouhého v souladu s volebním řádem do školské rady svolává k volbám všechny osoby oprávněné volit zástupce do školské rady.

Právo volit mají všichni zákonní zástupci nezletilých žáků. kteří budou vybírat dva své zástupce do ŠR z následující kandidátní listiny.

Hlasování probíhá tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků, které dostanou žáci k vyplnění od třídních učitelů. Následně se určí konečné pořadí kandidátů.

Na volebním lístku je možné zaškrtnout maximálně dva kandidáty. Při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.

Kandidátní listina pro zákonné zástupce žáků:

Renata Bazalková

Michaela Dlouhá

Anna Pechmanová

Volební řád školské rady (staženo 315× )