Naše děti z přípravných tříd navštívily tuto školičku v Klášterci nad Ohří. Zábavnou formou se seznámily s historií a řemeslnou výrobou porcelánu a na závěr si zkusily své vlastní zdobení hrnečku .