Den luštěnin jako projektové vyučování se konal ve speciálních třídách. Projektové učení mělo za cíl zvýšit povědomí o výhodách konzumace, pěstování těchto plodin a netradičním využití ve výuce. Žáci se seznámili s několika druhy luštěnin. Pomocí zrakového a hmatového vnímání si děti vyzkoušely, jak těžké to měla pohádková Popelka při třídění a manipulací s tímto drobným materiálem. Odměnou pro žáky bylo vytvoření vlastní luštěninové dekorace pomocí rozvoje jemné motoriky