Třída paní učitelky Mgr. Tikalové se zapojila do celorepublikového projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu. Tento projekt umožňuje plnit vánoční přání seniorům, kterým chybí rodinné zázemí a kteří jsou odkázáni na pomoc a podporu ostatních. Třída byla dárek předat osobně.