Svátkem Tří králů vrcholí vánoční období. Děti ze třídy paní učitelky Mgr. Lucie Weissové si spolu s ní nacvičily tradiční koledu a ostatním třídám tuto tradici a její význam připomněly.