Naše škola se účastní projektu od společnosti PRESAFE „Desatero pro primární prevenci“ podporovaného MŠMT. Žáci se v rámci projektu seznámí s problematikou užívání návykových látek, závislostního chování, šikany, agrese, sebepoškozování a syndromu CAN. Prevence nám není lhostejná – chceme být COOL.

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table