Poděkování

V pátek 3. 9. 2021 obdržela ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň sponzorský dar v podobě 20 počítačů s monitory od firmy Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. se sídlem v Bitozevsi – Průmyslová zóna Triangl. Doba uzavírání škol poukázala, jak je vybavenost v oblasti počítačové techniky podstatná. Škola tyto počítače využije nejen ve třídách, ale také je zapůjčí žákům domů pro případné možnosti vzdělávání. Po dobu uzavření škol se mnozí naši žáci naučili pracovat v online režimu výuky a škola by ráda jejich dovednosti rozvíjela i nadále. Zapůjčení PC umožní osvojit si podobné dovednosti i dalším žákům. Při fyzickém předání daru se škola s firmou dohodla na další spolupráci.