Tento výlet našeho turistického kroužku byl odměnou pro ty, kteří ho v průběhu roku navštěvovali nejvíce. Kromě účasti získávali naši žáci body i za plnění úkolů, které s jednotlivými výlety souvisely. Ti nejlépe bodování zažili báječnou sobotu