Ve dnech 2.2. – 3.2. 2022 vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v o l n ý d e n z organizačních a provozních důvodů – zhoršující se epidemiologické situace. Aktuálně je 9 pedagogických pracovníků v izolaci/karanténě, 2 třídy v karanténě a vysoká absence je i mezi žáky – chybí zhruba 2/3 z celkového počtu. Věřím, že po dobu těchto dnů, kdy dojde k omezení kontaktů, se situace zlepší.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Simona Žáková, ředitelka školy