Č.j. : ZŠaMŠKa/64/2022


Příspěvková organizace ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 ze dne zápisů 6. a 7. 4 u dětí s těmito registračními kódy:

1A       2B       3C       4D       5E        6F

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole od 2. 5. – 20. 5. 2021 od 8.00 do 14.00 h..

Mgr. Simona Žáková

ředitelka školy

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v pdf