Přihlášení do přípravné třídy na školní rok 2020/2021 pro pětileté a šestileté děti (děti s odkladem školní docházky mají přednost) lze učinit osobně zde ve škole

od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Podmínkou přijetí je Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň.