Od 22. března do 24. května se žáci z 3., 4., a 5. ročníku účastnili plaveckého výcviku. Cílem výuky plavání byla především adaptace na vodní prostředí a zvládnout dle individuálních předpokladů vybranou plaveckou techniku.
Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili naprosto perfektně a maximálně si plavání užili.