Dne 4. 5. 2022 se výuka ve speciálních třídách tematicky zaměřila na krizové situace (požár, popáleniny), na práci hasičů a jejich význam pro společnost. Žáci měli možnost vyzkoušení hasičské helmy a části obleku. Ku příležitosti „Mezinárodního dne hasičů“ měli žáci příležitost předat upomínkový výrobek hasičům z hasičského sboru města Kadaně. Ochotní členové hasičského sboru žákům ukázali hasičárnu a některé ze zásahových vozidel.