Hans Christian Andersen, dánský spisovatel, patří mezi největší světové autory pohádek. Pohádka je neodmyslitelnou součástí dětského vývoje, protože je zdrojem fantazie, poznání, informací a mnohých modelových situací. Paní učitelky prvního stupně si se svými asistentkami připravily pro děti zábavnou, ale i dobrodružnou noc ve škole. Hlavním tématem byly pohádky, vztah k pohádkám jako formě lidové tvořivosti a rozvoj čtenářské gramotnosti. Na děti čekalo zábavné plnění úkolů, povídání, společná večeře, snídaně a nechyběla ani noční stezka odvahy.