Během zábavného učení při projektových dnech „Jaro je tady“ žáci a žákyně plnili po celé škole různé velikonoční úkoly. Stezky byly přizpůsobené jak menším tak starším žákům. Starší děti si při některých úkolech vyzkoušely práci s QR kódy a následným vyhledáváním informací na souvisejících webových stránkách. Učení touto formou je vždycky atraktivnější a jsme rádi, že díky ochotě, aktivitě a kreativitě pedagogickému sboru netrávíme čas jen v lavicích :-). 

20230403_090019

Obrázek 1 z 12