Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo rozhodnutí, že naše škola zůstává do konce školního uzavřena. Viz oficiální sdělení:

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

● ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Pokračujeme tedy i nadále v distanční formě vzdělávání.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

                                                                                        Mgr. Simona Žáková (ředitelka školy)