Vážení rodiče,

od 1. 6. 2020 je opět umožněna osobní přítomnost žáků ve škole. Třídní učitelé už s většinou z vás telefonicky hovořili.  Přesto, že pokyn k otevření naší školy byl zveřejněný v pondělních odpoledních hodinách, jsme z bezpečnostního a hygienického hlediska na příchod dětí připraveni. Níže jsou uvedené tabulky se skupinami, třídami, pedagogickým personálem a s rozvržením doby pobytu ve škole.

Při příchodu před budovu školy dbejte na dodržování doporučené vzdálenosti a zejména na určený čas příchodu i odchodu vašeho dítěte.  Děti musí být vybavené 2 rouškami a igelitovým sáčkem.

Upozorňuji, že je nutné vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění COVID – 19, bez tohoto prohlášení nebude dítě do budovy vpuštěno. Třídní učitelé ho již mají pro všechny k dispozici.

Ráda bych většině z vás velmi poděkovala za to, jak skvěle jste po dobu distanční výuky se školou spolupracovali.

V případě nejasností se na nás obraťte.

                                                                                                 Mgr. Simona Žáková

  1. stupeň
        Skupiny     Doba pobytu ve škole: 
1. Skupina
Mgr. Weissová L.
      7:45 – 11: 20 
2. Skupina
Mgr. Kuchařová D.
      8:05 – 11:25 
3. Skupina
Mgr. Hanták Z.
       8:20 – 11:35Družina
11:35 – 16:00
4. Skupina
Strádalová A.
       8:15 – 11:30 
  • 2. stupeň
             Třídy            Dny          Čas
           6. třída
Mgr. Tikalová Lucie
Po        St         Pá  8:30 – 11:45
           6.třída
Mgr. Metlický Miroslav
      Út          Čt  9:00 – 11:00
                 7. třída
Bc. Eisenhammerová Nik.
              St 10:00 – 12:00
                8. třída
Bc. Dlouhý Martin
       Út          Čt 10:00 – 12:00
                9. třída
Mgr. Šopf  Libor
             Po 12:00 – 14:00