Vážení rodiče,

vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 provoz základních škol. Po dobu platnosti omezení přecházíme na distanční výuku, která je povinná pro všechny, tedy i pro děti z přípravné třídy. Třídní učitelé Vás budou informovat o způsobu, jak se budou děti po dobu uzavření školy vzdělávat.

O zrušení tohoto opatření budete třídními učiteli rovněž informováni.

Děkuji všem za spolupráci.

Mgr. Simona Žáková

ředitelka školy