Den osob se zdravotním postižením – projektové vyučování zaměřené na podporu porozumění problematice osob se zdravotním postižením, jejich začlenění do společnosti a všech aspektů života. Tento den se speciální třídy rozhodly oslavit návštěvou v místním domově pro tyto osoby. Několik žáků navštěvující naši školu jsou klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením a ostatní spolužáci se tak mohli seznámit s daným prostředím. Exkurze v domově ukázala ubytování osob, jejich denní režim a možnosti trávení volného času. Projektová výuka byla zakončena tvořením v ergo dílně.