První prosincový den naše škola pořádala první ročník „Kadaňkiády“, sportovního turnaje ve víceboji na regionální a krajské úrovni. Nahradili jsme tímto vícebojem náš dosavadní turnaj ve stolním tenise, neboť stolní tenis není pro ostatní školy již tak dostupným sportem. Soutěžilo ve všech věkových kategoriích a to v těchto disciplínách:

přeskok přes švihadlo

sedy- lehy

překážková dráha

skok snožmo z místa

trojskok snožmo z místa

hod medicinbalem

člunkový běh 

Soutěžilo celkem 6 škol (41 dětí) a naší žáci byli velmi úspěšní .

1. místa – Daniel Hofman, Dominik Lakatoš,      Michaela Bohová

2. místo – Lukáš Makuňa

3. místa – Sára Angermayerová, Dominik Horváth, Matyáš Kouba

Děkujeme našim sportovcům za skvělé výkony a blahopřejeme k medailovým pozicím .