Český jazyk v 5. ročníku

Cílem hodiny bylo seznámit se s podstatnými jmény a procvičit si jejich poznávání.

Nejprve jsme si vysvětlili, co to jsou podstatná jména a jak je poznat. Následovala aktivita formou hry, ve které skládáme řadu symbolů. Máme k dispozici láhve se stejnými znaky, kombinujeme pořadí a hledáme shodu. Kdo uhádne, jde házet kostkou. Čísla na kostkách měla přiřazené rody, museli jsme tak vymýšlet vhodná slova a ta následně zapsat do sešitu. Ti šikovní a pozorní zvládli uhádnout a správně zapsat až 8 slov 😊👍.

Kromě učiva jsme si procvičili prosprotovu orientaci a vnímání, paměť, postřeh a slovní zásobu 😊.