V rámci ekologické výchovy zaměřila IV. třída  svou výuku na zvířata. Žáci a žákyně se seznámili s rozmanitostí druhů zvířat žijících na planetě. Pomocí interaktivní tabule shlédli ohrožené, i na pokraji vyhynutí vzácné a chráněné druhy zvířat. V rámci různých aktivit a her si žáci uvědomili, jak je důležitá ochrana a péče o všechna zvířata, a to nejen o ně, ale i o naší celou planetu.