Vážení rodiče, milé děti, slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září v 7:55 v areálu školy podle pokynů zaměstnanců školy. Po zahájení půjdou děti na 1 vyučovací hodinu do tříd, kde jim třídní učitelky a učitelé sdělí stručné organizační informace k zahájení vzdělávacího procesu, který bude plně respektovat potřeby a schopnosti našich dětí, zejména u nově příchozích. Pedagogičtí pracovníci a vedení školy budou k dispozici všem zákonným zástupcům. Těšíme se na viděnou.
Kolektiv ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň