Vážení rodiče,

škola 1. září zahájí výuku v běžném režimu. Jen se zohledněním doporučení MŠMT bude otevřen 2. vchod pro vstup žáků do budovy. Sledujte, prosím, směrové cedule u vchodu do budovy. Informace pro nově příchozí žáky budou rodičům sděleny ve třídách. Ostatní rodiče žádáme, pokud to není bezpodmínečně nutné, do budovy nevstupujte. Potřebné informace se dozvíte na brzkých třídních schůzkách, jejichž termíny vám sdělí třídní učitelé.

Těšíme se na nový, snad mnohem klidnější, školní rok.