Volný den ředitele školy.

Oznámení o vyhlášení volného dne ředitele školy

Dle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání v platném znění, § 24, odst. 5

ředitelka ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 vyhlašuje z provozních a technických důvodů volný den ředitele školy

dne 10. 6. 2022.

V tento den proběhne ve škole odborný seminář pro pedagogické pracovníky.

Školní družina bude v provozu dle potřeby rodičů. 

Mgr. Simona Žáková
ředitelka školy