Dne 22. dubna se po celém světě slaví Den Země. Naše škole se v rámci tohoto dne zapojila do projektu „Ukliďme Česko“, který je spojován s ochranou životního prostředí a tříděním odpadu. Během výuky se žáci dozvěděli o správném chování k planetě Zemi, vlivu člověka na přírodu a o správném zacházení s odpadem. Na školním pozemku byla pro žáka připravena šifrovací hra s ekologickou tématikou. Na závěr šli žáci vyčistit okolí školy od odpadků.