Dne 8. 4. 2022 se v naší AUTITŘÍDĚ uskutečnil projektový den – UČITELSKÝ DEN NAOPAK. Cílem bylo seznámit žáky s povoláním učitele a s možností vyzkoušet si tuto profesi na vlastní kůži – žák se stal učitelem a učitel se stal žákem. Žáci za pomoci rodičů, kteří se do projektu také zapojili, si připravili na celou hodinu výuku pro nás ostatní. Měli jsme hodinu matematiky, čtení a také chemie, v které jsme měli velice zajímavý a zdařilý pokus. Moc se nám to všem líbilo.