Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jistě vnímáte z médií aktuální problematiku ve školství. Oznamuji Vám, že se pedagogičtí zaměstnanci naší školy jednotně připojují ke stávce dne 27. 11. 2023 a to z níže uvedených důvodů:

● opakované opomíjení speciální pedagogiky se všemi jejími odlišnostmi – počty žáků, nedostatek psychiatrické a psychologické pomoci (na diagnózu dítěte čekáme několik měsíců, při tom je nutné s ním  denně v nějakém módu pracovat)

 ● každoročně avizované revize RVP a zmatečnost v praxi s neadekvátní aplikací minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů – vzdělávací program speciální pedagogiky je řešen vždy jen jako nějaký přídavek bez ohledu na náročnost a specifika této práce

● přílišná benevolence ke vzniku dětských skupin, které mohou zásadně ovlivnit předškolní vzdělávání (neodbornost, nekvalitní vzdělávací program a negativní dopad této neodbornosti při nástupu do prvních tříd atd.)

● zrušení odkladů povinné školní docházky – zkušenosti z naší pozice a letité praxe jasně vypovídají o velkém riziku vlivu na psychické zdraví dětí, kteří při nezralosti budou součástí vzdělávacího procesu

● vznik institucí, které budou zasahovat do chodu školy bez odpovědnosti

● snižování počtu nepedagogických pracovníků – ohrožený provoz škol a školních jídelen

● solidarita a podpora ostatním školám, kterých se změny budou dotýkat personálně na úkor kvality vzdělávání z důvodů nedostatku financí, což by mělo za následek zvyšování počtu žáků ve třídách, snižování počtu asistentů pedagoga, omezování financí při pořizování učebnic a pomůcek

V pondělí 27. 11. 2023 bude škola uzavřena, přítomen bude pouze nepedagogický personál. Věřím, že situaci, ve které se nacházíme, pochopíte. Vzdělání by mělo být pro každou vládu prioritou a stát by nikdy na dětech – naší budoucnosti neměl šetřit a výrazně tak snižovat kvalitu vzdělávání. Podotýkám, že o finanční prostředky na mzdy našim zaměstnancům primárně opravdu nejde.

V případě dotazů a potřeb jsme plně k dispozici

Děkujeme mnohokrát za pochopení.  

 Mgr. Simona Žáková                                           

ředitelka školy