Na naší škole nám problematika ekologie není lhostejná. Věnujeme se sběru papíru, PET láhví a víček. Snažíme se tím o ochranu životního prostředí a motivujeme žáky ke třídění odpadu. Dne 12. 10. 2022 se na naší škole uskutečnila soutěž o „Nejtěžšího sběrače“ ve sběru papíru. Tří žáci, kteří donesli v tento den nejvíce kilo papíru, byli odměněni.