Ve čtvrtek 24. 6. 2021 proběhl ve škole projektový den zaměřený na chování žáků v nezvyklých situacích. Pomocí 2 figurantů byly ve třídách simulovány různé situace možného ohrožení – přepadení, lákání k odchodu s cizí osobou apod. Následně probíhaly diskuze o možnostech řešení, žáci prováděli popis cizích osob, které je mohly ohrozit, a byli poučeni o vhodném chování.