Ve dnech 24. 10. a 25. 10. 2022 se uskutečnil celoškolní projet Výchova ke zdraví. Projekt byl zaměřen na oblasti podporující a poškozující lidské zdraví, zdravý životní styl, duševní a osobní hygienu, první pomoc a její využití v praxi. Každá třída si vybrala téma, se kterým seznámila své žáky a vytvořeným plakátem pak ostatní žáky školy. První stupeň se seznamoval se zdravou výživou, sportem, nemocí i úrazem, osobní hygienou. Druhý stupeň měl náročnější oblasti, jako duševní hygiena, alkohol, kouření či jiné návykové látky. V projektu nebyl opomenut místní integrovaný záchranný systém. Žáci se seznámili s důležitými informacemi o daném IZS v našem městě – kontakty, činnosti daných složek a jejich sídlo.

IMG-20221025-WA0008

Obrázek 1 z 11