Děkujeme občanskému sdružení Egéria Kadaň za zorganizování dobročinné akce, která podpořila našeho žáka Dušana Svatoně zakoupením výukové pomůcky pro jeho domácí vzdělávací potřeby.