Dle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, § 24, odst. 5 ředitelka ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, vyhlašuje dne 18. 11. 2022 (pátek) z provozních a technických důvodů volný den ředitele školy.

Školní družina bude ve výjimečných případech dle potřeby rodičů v provozu.