Dne 15. května se slaví Mezinárodní den rodiny. I. třída si při této příležitosti připravila pro své rodiče jako překvapení třídní besídku. Žáci si nacvičili básničky, písničky, krátkou pohádku a společný taneček. Vše se náramně povedlo a v závěru ještě proběhlo společné rodinné tvoření.